ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

อำเภอละอุ่นมีระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จำนวน 4 แปลง

  1. ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ : มังคุด

2.   ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ : ผึ้งโพรง

3.   ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ : กาแฟ

4.   ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ : ทุเรียน