ติดต่อสำนักงาน

ที่อยู่          :           สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น เลขที่ 10/2 หมู่ที่6 ตำบลละอุ่นใต้  อำเภอละอุ่น                                        จังหวัดระนอง  85130

โทรศัพท์   :           077 899 056

E-Mail      :           la-un@doae.go.th