#ประชุมตามระบบส่งเสริมการเกษตร…

นางพัฒนา นนทแก้ว เกษตรอำเภอกะเปอร์ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง เป็นประธานการประชุมวางแผนการปฏิบัติงานปรจำสัปดาห์ตามระบบส่งเสริมการเกษตร
(T&V System) โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
โดยการประชุมครั้งนี้มีเนื้อหาในเรื่อง การวางแผนการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ การวางแผนปฏิบัติงานโครงการและแผนการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

5,551 Responses to #ประชุมตามระบบส่งเสริมการเกษตร…

  1. Your mode of telling all in this piece of writing is genuinely pleasant, all be capable of easily be aware of it, Thanks a lot.