ประชุมประจำเดือน มกราคม 2565

วันที่ 6 มกราคม 2565 นางสาวรัชนี นิลละออ เกษตรอำเภอละอุ่น เป็นประธานการประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น ประจำเดือนมกราคม 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง โดยมีประเด็นการประชุม ดังนี้

1. แผนการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร และการวาดแปลง ประจำปี 2565

2. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในจังหวัดระนอง และอำเภอละอุ่น

3. การบันทึกแผนและผลการปฏิบัติงานในระบบจัดเก็บและนำเสนอข้อมูลศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ตามระบบส่งเสริมการเกษตร

4. ตลาดเกษตรกร ณ โรงพยาบาลระนอง

5. การคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2565

6. การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของไทย

7. แผนการปฏิบัติงานเดือน มกราคม 2565

8. ระบบรายงานการระบาดศัตรูพืช สารชีวภัณฑ์ และการผลิตปุ๋ยอินทรีย์

9. แผนการดำเนินงานอำเภอคุณธรรม

10. การอยู่เวรยาม
ภาพ/ ข่าว : นายจักรวาล พึ่งแตง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น