#ประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2564


วันที่ 5 ตุลาคม 2564 นางสาวรัชนี นิลละออ เกษตรอำเภอละอุ่น เป็นประธานการประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น ประจำเดือนตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง โดยมีประเด็นการประชุม ดังนี้
1. การปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร และการวาดแปลง
2. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
3. การบันทึกแผนและผลการปฏิบัติงานในระบบจัดเก็บและนำเสนอข้อมูลศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ตามระบบส่งเสริมการเกษตร
4. ผลการดำเนินการตามโครงการ “ระนองโมเดล” ของอำเภอละอุ่น
5. การจัดกิจกรรมอำเภอสร้างสุข “สุข สร้างได้” ประจำปี 2564
6. การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของไทย
7. การอยู่เวรยาม
ภาพ/ ข่าว : นายจักรวาล พึ่งแตง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น