#ร่วมพิธีประกาศเจตนารมณ์หมู่บ้าน ชุมชน ปลอดโควิด


วันที่ 22 กันยายน 2564 นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานพิธีประกาศเจตนารมณ์หมู่บ้าน ชุมชน ปลอดโควิด ภายใต้ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมในระดับหมู่บ้าน/ ชุมชน “ระนองโมเดล” และมอบธงสัญลักษณ์ ในพื้นที่อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง จำนวน 6 หมู่บ้าน ดังนี้
1. หมู่ที่ 2 บ้านเนินทอง ตำบลในวงใต้
2. หมู่ที่ 3 บ้านทับเหนือ ตำบลในวงใต้
3. หมู่ที่ 2 บ้านคอกช้าง ตำบลในวงเหนือ
4. หมู่ที่ 5 บ้านปากแพรก ตำบลละอุ่นเหนือ
5. หมู่ที่ 3 บ้านบางสังโต้ง ตำบลละอุ่นเหนือ
6. หมู่ที่ 2 บ้านบางญวน ตำบลละอุ่นเหนือ
มีผู้เข้าร่วมได้แก่ นายบุญชัย สมใจ ปลัดจังหวัดระนอง นายสุทิน ประเสริฐศักดิ์ นายอำเภอละอุ่น ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชาวบ้านในพื้นที่ ในการนี้นายถาวร ศรีสุข เกษตรจังหวัดระนอง มอบหมายให้นางสาวรัชนี นิลละออ เกษตรอำเภอละอุ่น เข้าร่วมพิธี พร้อมส่งมอบต้นพันธุ์ฟ้าทะลายโจร เพื่อเป็นต้นพันธุ์ให้แก่หมู่บ้านได้นำไปขยายพันธุ์ส่งต่อให้แก่ประชาชนในหมู่บ้าน ต่อไป
ภาพ/ ข่าว : นายจักรวาล พึ่งแตง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น