#อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 23-24 มีนาคม 2564 นางศิริทิพย์ แก้วกระจ่าง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทน เกษตรอำเภอละอุ่น มอบหมายให้นางสาวรัชฎา อารีกูล เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐในส่วนภูมิภาค เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานระบบ e-GP รวมถึงวิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ที่ปรับปรุงใหม่ ได้อย่างถูกต้อง ณ ห้องประชุมอาคารฝึกอบรม ชั้น 1 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระนอง อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
ภาพ : นางสาวรัชฎา อารีกูล เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ข่าว : นายจักรวาล พึ่งแตง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น