#อบรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 นางสุภัชชา ณ พัทลุง เกษตรอำเภอละอุ่น เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง โดยกิจกรรมในครั้งนี้เน้นให้เกษตรกรได้รียนรู้ถึงวิธีการจัดการดินปุ๋ย และวิธีการดูแลสวนยางพารา ตามหลักวิชาการ
ภาพ : นางศิริทิพย์ แก้วกระจ่าง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
ข่าว : นายจักรวาล พึ่งแตง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

One Response to #อบรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer

  1. cheap wigs says:

    The hair circle is very close to my own hair color, so I like it naturally! It’s great value for money, I didn’t expect the effect to be so suitable. Hair volume is really important… My sister said that the whole person looks up after wearing a hair tie, and immediately asked me for a link to go

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น