วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563 นางสุภัชชา เกื้อนุ่น เกษตรอำเภอละอุ่น มอบหมายให้นางสุรีพร มากเสม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน Young Smart Farmer นางอรวรรณ ไพฑูรย์ เกษตรกรผู้ผลิตผักปลอดภัย โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์และใช้สารชีวภัณฑ์ในการกำจัดศัตรูพืช ณ หมู่ที่ 1 ตำบลละอุ่นเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง นางอรวรรณ ไพฑูรย์ กล่าวว่า ในช่วงแรกที่มีการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ได้รับผลกระทบด้านการจำหน่ายผลผลิตเนื่องจากตลาดหลายที่ถูกปิดชั่วคราว แต่จากการบริหารจัดการแปลงด้วยตนเอง โดยผลิตปุ๋ยหมัก สารชีวภัณฑ์ทำให้สามารถลดต้นทุนการผลิต และนำผลผลิตไปจำหน่ายเองตามตลาดในชุมชน อีกทั้งมีลูกค้าประจำที่มาซื้อจากสวน จึงทำให้ยังมีรายได้อย่างต่อเนื่อง สามารถเก็บผลผลิตและจำหน่ายได้ 200-300 กก./วัน
ผักหลักจะเป็นแตงร้าน และแตงกวา แตงร้านจะคัดผลผลิตเป็น 2 เกรด เกรด A ขายในราคากิโลกรัมละ 20 บาท เกรด B ขายในราคากิโลกรัมละ 15 บาท แตงกวาขายในราคากิโลกรัมละ 30 บาท สนใจสามารถติดต่อได้ที่ 095-9348303
ภาพ/ข่าว : นางสาวเกศินี วาจิ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น