#โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563 นายพรเทพ ผ่องศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง พร้อมด้วย
นายถาวร ศรีสุข เกษตรจังหวัดระนอง และคณะ ลงพื้นติดตามผลการดำเนินงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โดยหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โรงเรียน และชุมชน ร่วมกันขับเคลื่อนเพื่อให้นักเรียนมีอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการและปลอดภัยสำหรับการบริโภค และส่งเสริมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรเพื่อให้นักเรียนมีความรู้และสามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้ในอนาคต ในการนี้นางสุภัชชา เกื้อนุ่น เกษตรอำเภอละอุ่น พร้อมด้วยนางณัฐกาญจน์ ศรีวะรมย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ร่วมติดตามฯ ณ โรงเรียนบ้านในวง หมู่ที่ 1 ตำบลในวงเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
ภาพ : นางณัฐกาญจน์ ศรีวะรมย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ
ข่าว : นางสาวเกศินี วาจิ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น