#โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2563 นายปัญญา ประดิษฐสาร หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง ลงพื้นติดตามผลการดำเนินงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โดยแปลงผักสวนครัว เช่น บวบ มะเขือ ฟัก เริ่มให้ผลผลิต ซึ่งสำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง และสำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น ได้ร่วมจัดทำแผนการผลิตพืชผักไว้สำหรับนักเรียนบริโภค
ในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน และจำหน่ายแก่ผู้ปกครองและชุมชน
ในการนี้นางสุภัชชา เกื้อนุ่น เกษตรอำเภอละอุ่น มอบหมายให้นายศุภเสฎฐ์ พุฒภา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมติดตามฯ ณ โรงเรียนบ้านในวง หมู่ที่ 1 ตำบลในวงเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
ภาพ : นายศุภเสฎฐ์ พุฒภา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ข่าว : นางสาวเกศินี วาจิ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น