คลังเก็บหมวดหมู่: Uncategorized

#ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสำคั … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

#เข้าร่วมประชุมโครงการขับเคลื่อนตำบลมั่น … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

ประชุมประจำเดือน มกราคม 2565 วันที่ 6 มก … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

#เข้าร่วมประชุม ก.ช.ภ.อ.ละอุ่น

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 นายสุทิน ประเสริ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

📣📣📣รับสมัครเกษตรกรในพื้นที่อำเภอละอุ่น เข้าร่วมโครงการ “ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่”

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

#ประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2564

วันที่ 5 ตุลาคม 2564 นางสาวรัชนี นิลละออ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

#ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย

วันที่ 28 กันยายน 2564 นางสาวรัชนี นิลละ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

#ร่วมพิธีประกาศเจตนารมณ์หมู่บ้าน ชุมชน ปลอดโควิด

วันที่ 22 กันยายน 2564 นายสมเกียรติ ศรีษ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2564

กรมส่งเสริมการเกษตรดำเนินการขึ้นทะเบียนแ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

#ประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่

วันที่ 16 สิงหาคม 2564 นางสาวรัชนี นิลละ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Uncategorized | 2,432 ความเห็น