Author Archives: laun

ศึกษาดูแปลงใหญ่ไม้ผล (มะม่วง)…

ศึกษาดูแปลงใหญ่ไม้ผล (มะม่วง)…เมื่ … Continue reading

Posted in Uncategorized | 3,003 Comments

ศึกษาดูงานไร่กาแฟจ่านรินทร์…

ศึกษาดูงานไร่กาแฟจ่านรินทร์…เมื่อว … Continue reading

Posted in Uncategorized | 1,397 Comments

ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรเขาค้อ…

ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร … Continue reading

Posted in Uncategorized | 1,468 Comments

ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ…

ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดมง … Continue reading

Posted in Uncategorized | 1,795 Comments

ประชุมติดตามคาดคะเนสถานการณ์ไม้ผล…

ประชุมติดตามคาดคะเนสถานการณ์ไม้ผล… … Continue reading

Posted in Uncategorized | 1,421 Comments

การคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด…

การคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหว … Continue reading

Posted in Uncategorized | 1,828 Comments

เยี่ยมเยียนแม่บ้านเกษตรกร…

เยี่ยมเยียนแม่บ้านเกษตรกร…เมื่อวัน … Continue reading

Posted in Uncategorized | 1,011 Comments

จัดเวทีตามโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน…

จัดเวทีตามโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน& … Continue reading

Posted in Uncategorized | 1,102 Comments

QR Trace On Cloud…

วันที่ ๒๐ – ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นาง … Continue reading

Posted in Uncategorized | 591 Comments

#ร่วมบริจาคโลหิต

#ร่วมบริจาคโลหิต…เมื่อวันศุกร์ที่ … Continue reading

Posted in Uncategorized | 3,117 Comments