#กิจกรรม จิตอาสา “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา”

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 นางสุภัชชา ณ พัทลุง เกษตรอำเภอละอุ่น นำทีมเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น เข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสา “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา”เนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563 ณ อาคารพิพิธภัณฑ์เชิงประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่2 หมู่ 4 ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง โดยมีนายสมเกียรติ ศรีษะเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา พร้อมนำกล่าวถวายคำสัตย์ปฏิญาณ “เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์” มีส่วนราชการ ตลอดจนผู้นำชุมชน และประชนชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรม
ภาพ : นางศิริทิพย์ แก้วกระจ่าง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ /ประชาสัมพันธ์อำเภอละอุ่น
ข่าว : นายจักรวาล พึ่งแตง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
Posted in Uncategorized | 71 Comments

#ร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 นางสุภัชชา ณ พัทลุง เกษตรอำเภอละอุ่น นำทีมเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 23 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมอำเภอละอุ่น อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง โดยมีนายภักดี ศรีศานานนท์ นายอำเภอละอุ่น เป็นประธาน และมีส่วนราชการ ตลอดจนผู้นำชุมชน และประชนชนเข้าร่วมกิจกรรม
ภาพ/ข่าว : นายจักรวาล พึ่งแตง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
Posted in Uncategorized | Leave a comment

#เยี่ยมเยียนเกษตรกร

วันที่ 22 ตุลาคม 2563 นางสุภัชชา ณ พัทลุง เกษตรอำเภอละอุ่น มอบหมายให้นายจักรวาล พึ่งแตง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนนายนายสมพร เนตรมณี ประธานกลุ่มวิสาหกิกชุมชน กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ โคขุน อำเภอละอุ่น ณ หมู่ที่ 1 ตำบลละอุ่น จังหวัดระนอง
ภาพ/ข่าว : นายจักรวาล พึ่งแตง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
Posted in Uncategorized | 1 Comment

#ขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านในวง อบจ.ระนอง

วันที่ 22 ตุลาคม 2563 นางสุภัชชา ณ พัทลุง เกษตรอำเภอละอุ่น มอบหมายให้นางศิริทิพย์ แก้วกระจ่าง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น ร่วมกับเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง ขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ณ โรงเรียนบ้านในวง ตำบลในวงเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง โดยได้ร่วมกันปรับปรุงสถานที่รอบ ๆ โรงเรืองเพาะชำ เพื่อรองรับการปลูกพืชผักต่าง ๆ
ปล.ขอขอบคุณคุณครูนิพนธ์ แซ่กวน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเนียนบ้านในวงใต้ ในการอำนวยความสะกวกให้นักเรียนชี้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 ได้ร่วมดำเนินกิจกรรมในการปลูกผัก ตามโครงการเกษตร เพื่ออาหารกลางวัน ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
ภาพ : นายประมาณ เพชรชิต นักวิชาการส่งสริมการเกษตร
ข่าว : นายจักรวาล พึ่งแตง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
Posted in Uncategorized | Leave a comment

#เยี่ยมเยียนเกษตรกร

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 นางสุภัชชา ณ พัทลุง เกษตรอำเภอละอุ่น มอบหมายให้นายศุภเสฎฐ์ พุฒภา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนแปลงผักของนายอำนวย สุทธิคง อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลบางพระเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
ภาพ : นายศุภเสฎฐ์ พุฒภา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ข่าว : นายจักรวาล พึ่งแตง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
Posted in Uncategorized | Leave a comment

#ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 นางสุภัชชา ณ พัทลุง เกษตรอำเภอละอุ่น พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563 โดยมีนายภักดี ศรีศาสนานนท์ นายอำเภอละอุ่น เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีวางพานพุ่ม พร้อมนำเยี่ยมชมนิทรรศการพระราชกรณียกิจ ในการนี้มีหัวหน้าส่วนราชการจากหน่วยงานต่าง ๆ พร้อมข้าราชการ หน่วยงานเอกชน และประชาชนในพื้นที่อำเภอละอุ่นเข้าร่วมกิจกรรม
ภาพ : นางศิริทิพย์ แก้วกระจ่าง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
ข่าว : นายจักรวาล พึ่งแตง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
Posted in Uncategorized | Leave a comment

#กิจกรรม 5ส สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น

วันที่ 20 ตุลาคม 2563 นางสุภัชชา ณ พัทลุง เกษตรอำเภอละอุ่น นำทีมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น พร้อมด้วยอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ในพื้นที่อำเภอละอุ่น ร่วมกันดำเนินกิจกรรม 5ส สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น ปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเดินหน้าสำนักงาน และบริเวณโดยรอบ เพื่อรองรับการเข้ารับบริการของพี่น้องประชาชน
ปล.สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่นขอขอบพระคุณอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ทุกท่านที่เสียสละเวลามาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น
Posted in Uncategorized | Leave a comment

#ประชุมเจ้าหน้าที่ตามระบบ T&V system สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น

วันที่ 19 ตุลาคม 2563 นางสุภัชชา ณ พัทลุง เกษตรอำเภอละอุ่น เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น ตามระบบส่งเสริมการเกษตร T&V system ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง โดยมีประเด็นการประชุม ดังนี้
1. การคีย์ข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตร
2. การคีย์ข้อมูลในระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร
3. การประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตร
4. การดำเนินงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
5. กิจกรรม 5ส สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น
ภาพ/ข่าว : นายจักรวาล พึ่งแตง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
Posted in Uncategorized | 1 Comment

#เยี่ยมเยียนเกษตรกร

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 นางสุภัชชา ณ พัทลุง เกษตรอำเภอละอุ่น มอบหมายให้นายจักรวาล พึ่งแตง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนพบปะพูดคุยกับพี่น้องเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไม้กวาดดอกอ้อบ้านห้วยนายร้อย และนายสากล ผิวขำ เจ้าของแปลงเรียนรู้การผลิตกาแฟ บ้านบางแก้วน้อย ณ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไม้กวาดดอกอ้อบ้านห้วยนายร้อย หมู่ที่ 1 ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
ภาพ/ข่าว : นายจักรวาล พึ่งแตง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
Posted in Uncategorized | Leave a comment

#ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 นางสุภัชชา ณ พัทลุง เกษตรอำเภอละอุ่น มอบหมายให้นายจักรวาล พึ่งแตง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนางสุรีพร มากเสม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธคุณในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ทำความสะอาดศาสนสถาน เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 18 ตุลาคม 2563 ณ วัดช่องลม หมู่ที่ 2 ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง โดยมีนายชัยกฤต หมวดจันทร์ ปลัดอำเภอละอุ่น เป็นประธานในพิธี และมีส่วนราชการ ตลอดจนผู้นำชุมชน และประชนชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรม
ภาพ : นางสุรีพร มากเสม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร /ประชาสัมพันธ์อำเภอละอุ่น
ข่าว : นายจักรวาล พึ่งแตง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
Posted in Uncategorized | Leave a comment